Zofia Dzieniszewska - zapiski

Temat: Czy dzisiaj zdał(a) byś maturę?...
Jana Pieszczachowicza "W kręgu literatury popularnej" i pisanie własnego tekstu na cztery podane tematy. 4. Analiza porównawcza wierszy Leopolda Staffa "Ars Poetica" i Tadeusza Różewicza "Dlaczego piszę" lub analiza i interpretacja ... doświadczeniach - darem, brzemieniem, przekleństwem...?" Maturzyści, którzy wybrali ten temat, mieli za zadanie omówić to zagadnienie wykorzystując znane im teksty literackie. 3. Natomiast temat trzeci to: "Literatura XIX wieku, jako strażniczka +narodowego pamiątek kościoła+ (Adam Mickiewicz). Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów". 4. Teksty do zinterpretowania przez maturzystów to: a - "Pieśń XXV" Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów: "Czego chcesz od nas, Panie za Twe hojne dary?" oraz wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Modlitwa". Abiturienci, którzy podjęli się interpretacji tych wierszy, mieli wyjaśnić, czym jest wiara dla poety XVI i XX wieku. b - "Dżuma" Alberta Camusa. Na kanwie jego powieści oraz innych utworów literatury XIX i XX wieku snuć mieli rozważania: "Zło jako wyzwanie, wobec którego człowiek powinien wyraźnie się opowiedzieć".
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,5907983,5907983,Czy_dzisiaj_zdal_a_bys_mature_.html

Szablon by Sliffka (© Zofia Dzieniszewska - zapiski)