Zofia Dzieniszewska - zapiski

Temat: Badanie ankietowe "Stres pomagających"
wypełnieniu internetowej ankiety. Należy ją wypełnić dwukrotnie, w odstępie 2-3 miesięcy. Ankieta jest anonimowa. Wymagane jest jedynie podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do ponownego wypełnienia ankiety. Ankieta jest ... jest niniejsze badanie, poprawimy jakość życia i pracy osób, które poświęcają swój czas, energię i zdolności, aby pomagać tym, którzy doświadczyli ekstremalnych lub traumatycznych zdarzeń. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Prosimy o...
Źródło: forum.socjalni.pl/viewtopic.php?t=148Temat: asystent kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu.
Sąd wyznaczył mnie kuratorem dla pozwanej spółki w trybie art. 253 § 2 k.s.h. Kiedy zapadł wyrok w sprawie postanowieniem zostało kuratorowi przyznane wynagrodzenie, które zgodnie z jego treścią miało zostać wypłacone tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Kasy Sądu. Zadzwoniłem więc do oddziału finansowego zapytać, kiedy mogę się spodziewać wypłaty przyznanej kwoty i ku memu zdziwieniu dowiedziałem się, że nie jestem na liście kuratorów prowadzonej przez prezesa Sądu i w związku z tym nie mogą mi wypłacić kwoty wskazanej w w/w postanowieniu. I tak czekałem trzy tygodnie łudząc się że może znajdzie się chodź jedna osoba w oddziale finansowym, która posiada minimum wiadomości w zakresie przepisów dotyczących powoływania przez sąd kuratorów. Daremnie czekałem, gdyż ‟bibliąĂ˘Â€Â jest lista kuratorów prowadzona przez prezesa, na której ... wysłałem panią z finansowego załączając jednocześnie pismo w którym wskazałem, iż dysponuje urzędowym dokumentem tj. prawomocnym orzeczeniem sądu potwierdzającym istnienie wierzytelności oraz że dalsza odmowa wypłaty będzie skutkowała wystąpieniem przeciwko prezesowi w postępowaniu nakazowym. Po 3 godzinach dostałem faxem do wypełnienie ankietę dla celów podatkowych, którą standartowo wypełniają kuratorzy oraz zapytanie czy mają mi wypłacić pieniądze na rachunek czy też do rąk własnych. Ta historia wpisuje się w to co zostało tu wcześniej powiedziane – to znaczy, że pracownicy sekretariatu (w ocenie prezesów większości sądów) są bardziej kompetentni do pełnienia funkcji kuratorów, niż asystenci i cóż z tego, że jak już taki pracownik pójdzie na rozprawę to jego wypowiedź przed sądem sprowadza się w 99% procentach do słów ‟ wnoszę o oddalenia powództwa” lub też ‟zostawiam to po rozwagę sądu”
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=578


Temat: Giertych każe szkołom szukać uczennic w ciąży
" />sie porobilo, Giertych skarży w-w-www-wyborczą http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news ... 51641,2943 Minister edukacji narodowej Roman Giertych poinformował, że ankiety rozesłane przez resort do dyrektorów szkół mają pomóc w tworzeniu rządowego programu pomocy uczennicom ... dziewczyny, które zaszły w ciążę, nie kończyły szkoły lub miały problemy z tym związane. (...) Dlatego ministerstwo zapytało kuratorów i dyrektorów szkół, jak wygląda sprawa pomocy kobietom w tak ciężkim położeniu w polskich szkołach. Wiedza na ten temat będzie potrzebna do zbudowania takiego programu rządowego i jest realizacją obowiązku ustawowego - powiedział minister Giertych na konferencji prasowej w Krakowie. Jak zaznaczył, ankieta ... wnioski do sądu przeciwko autorowi artykułu i wydawcy "Gazety Wyborczej" oraz do prokuratury - przeciwko redaktorowi naczelnemu "GW". - Zdecydowałem się skierować tę sprawę do prokuratury, bo mam nadzieję, że to ... listy uczennic, które były lub są w ciąży. MEN rozesłało już ankietę, która ma pomóc w przygotowaniu raportu. Licea, gimnazja i szkoły podstawowe mają ustalić, ile dziewcząt jest lub było w ciąży w ubiegłym roku szkolnym i przed dwoma laty. Na wypełnienie ankiet dyrektorzy placówek mają czas do 8 stycznia 2007 roku. - Nie skłamaliśmy w naszym artykule. Po pierwsze w ankiecie...
Źródło: forum.hard-core.pl/viewtopic.php?t=12869
Szablon by Sliffka (© Zofia Dzieniszewska - zapiski)