Zofia Dzieniszewska - zapiski

Temat: W niewoli sprzętów biurowych
Jak pokazują najnowsze badania firmy marketingowej TNS Infratest, każdy pracownik biurowy traci codziennie 11,6 minut na kopiowanie i drukowanie, co w skali roku daje 46 godzin, czyli prawie 6 dni roboczych. W rezultacie w firmie zatrudniającej 50 pracowników należałoby w zasadzie zatrudnić jednego pełnoetatowego pracownika do krążenia między miejscem pracy a drukarką. Uczestnicy ankiety wyrażali powszechne życzenie posiadania drukarki bezpośrednio przy swoim miejscu pracy, co zdaniem ponad 40% respondentów przyspieszyłoby ich pracę. Tam, gdzie do drukarki ustawiają się długie kolejki, gdzie sprzęt nie jest łatwo dostępny, nie dopisują też humory pracowników i dochodzi do marnotrawstwa czasu. Badania wykazały, że niedostateczne wyposażenie miejsca pracy jest czynnikiem wpływającym negatywnie na motywację. Zdaniem 70% ankietowanych pełnowartościowe wyposażenie ich biura wpływa pozytywnie na zaangażowanie personelu. Za optymalne rozwiązanie 56% uczestników ankiety uznało własną niezależną drukarkę. Dla wielu jeszcze istotniejszy okazał się telefon z możliwością szybkiego wybierania wielu numerów. 50% pracowników zażyczyło sobie klimatyzacji, a około 30% - laptopa. Z...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=156624Temat: Praca licencjacka - proszę o pomoc Książki, materiały.
Piszę pracę licencjacką a w zasadzie mam dopiero pisać - potrzebne mi wszelkiego rodzaju materiały na temat motywacji pracownika, motywacji w pracy, motywacja w procesie zarządania, ankiety. Może ktoś z was...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=106559


Temat: materiały-egzamin POTOCKI
" /> ">Według twórców metody – J.M. Bluma i R. Russa – istotną rolę w motywacji do pracy odgrywa przynajmniej pięć czynników (pobudek) Awansowanie Długość dziennej pracy Pewność pracy Płaca Stosunki ze zwierzchnikiem Dla tych właśnie czynników autorzy opracowali metodę ustalania ich względnej wagi dla różnych pracowników – Metodę Bluma – Russa. Podstawą metody jest ankieta, której charakterystyczną cechą konstrukcji jest zasada kolejnego zestawiania każdego czynnika ze wszystkimi innymi i stawiania osoby badanej w sytuacji przymusowego wyboru przeciwstawnych sobie czynników. Liczba pytań w arkuszu ankiety równa jest liczbie kombinacji dwuelementowych z n – elementowego zbioru czynników motywacji wybranych do budowy ankiety kombinacja 2 z n = n! / 2! (n-2)! Wagę każdego czynnika ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas badania przez ten czynnik, liczba ta jest równa ilości wyborów tego czynnika dokonanych przez badanego, przy dobranych dla potrzeb ankiety n czynnikach motywacji, maksymalna liczbowa wartość wagowa dla każdego czynnika może wynieść od do...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=3862


Temat: Systemywynagrodzen.pl
Zapraszam wszystkich do udziału w ankiecie zamieszczonej w serwisie systemywynagrodzen.pl Badanie kierujemy do wszystkich osób bez względu na zawód, stanowisko i branżę, które pracują lub czasowo pozostają bez pracy. Celem badania jest zebranie następujących informacji: - co i w jakim stopniu motywuje pracowników, - jaka jest najlepsza konstrukcja systemów motywacyjnych, - jakie powinny być stosowane pakiety pozafinansowe. Efektem badania będzie Raport Motywacji, którego treść zostanie zaprezentowana po raz pierwszy ... nie wynagrodzenie jest naszym głównym celem, dla którego podejmujemy się pracy. [URL=http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wysokie-wynagrodzenie-nie-jest-najwazniejsze-w-pracy-Ogolnopolskie-Badanie-Motywacji-1917302.html][2] Choc jak wiadomo, ile osób- tyle opinii, ale większa ilośc ankietowanych twierdzi, że celem, dla którego pracują jest uznanie innych. 1. A Wy dlaczego pracujecie? 2. Czy wypełniłeś ankietę, czy któreś z pytań było niezrozumiałe, bądź szczególnie zwróciło Twoją uwagę?
Źródło: ludzie.biznes-firma.pl/forum/viewtopic.php?t=158


Temat: Prawników satysfakcja z pracy
z uznaniem? Czy praca którą wykonuje jest zgodna z wartościami które wyznaję, czy zaspokajam potrzebę własnej wartości? Poniżej przedstawione pytania z kwestionariusza dadzą odpowiedź jak pracownicy czują się w swojej pracy, czy są z niej ogólnie zadowoleni, jakie są ich relacje z przełożonymi, czy firma w której pracują posiada kulturę organizacyjną pozwalającą pracownikowi na większą identyfikację z miejscem pracy, czy pracownik czuje się częścią zespołu itp. Czy pracownicy identyfikują się z pracodawcą, czego dowodem jest osobista duma z firmy, jej kierownictwa, celów i zamierzeń. Jakie jest poczucie więzi z zespołem i wynikająca z tego motywacja do pracy. Bardzo ważną kwestią jest również poczucie sprawstwa u pracownika w zakresie wykonywanej pracy, świadomość swoich obowiązków, poczucie bycia podmiotem w procesie pracy organizowanej w firmie. Odpowiedzi każdej grupy zawodowej będą ze sobą porównywane i będę wykrywać różnice i podobieństwa. Ankieta jest przeznaczona dla osób pracujących i mających przełożonego (nie mogą brać udziału w badaniu właściciele firm). Ankieta jest ... pracy. Wyniki badania zaprezentujemy wkrótce na naszym portalu. W celu wypełnienia ankiety zapraszamy na poniżej umieszczona stronę: http://ankieta-onlin...48f29/popup.php? Ankieta jest opracowania przez studentkę V roku psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=164830


Temat: Bill Gates - Biznes szybki j@k myśl
powinno być zrozumienie jak firma daje sobie rade w poszczególnych aspektach biznesu - powinno się poświęcać mniej czasu na ochrone danych przed pracownikami a wiecej czasu poświęcać na nauczenie ich jak ... Nie powinno sie omawiac stanu obecnego tylko wymyślać nowe rzeczy. - „praca informacji” to mysl zastosowana do danych w celu rozwiązania problemu - musisz mieć plan długoterminowy - pracownicy musza codziennie ... zdobądź odpowiedni program komputerowy (taki który dostarczy odpowiedzi na te pytania) - informacje są łatwe do zdobycia - lepsze informacje uczynia pracownikow o wiele bardziej wartościowymi - integracja danych wraz z partnerami nie tylko poprawia przeplyw informacji, ale wznosi biznes na wyższy poziom, a dyskusje stają się strategiczne - „stworz biuro bez papieru” – niech wszystko, formularze, ankiety itp. odbywaja się przez sieć - microsoft dba o wygode swoich pracownikow, dzieki sieci mogą oni tez łatwiej zarządzać swoim zyciem prywatnym - dzieki internetowi dostawy szybciej dostaja zaplate, a to motywuje ich do sprawniejszych ... problemy pracownikow - microsoft nigdy się nie poddaje i zawsze rozwiazuje problemy - „samoobsługa może objąć 90% administracyjnych potrzeb pracowników” - kolejne aplikacje mogą być wprowadzane tylko jeśli upraszczaja. Nie maja...
Źródło: grmg.pl/forum/viewtopic.php?t=7200


Temat: Formuła 1 z Robertem Kubicą
... podziękować za zaufanie naszych pracowników w Brackley. Poziom motywacji i oddania, który widziałem w fabryce zasługuje na najwyższe uznanie." "Jestem zachwycony, że Jenson Button i Rubens Barrichello będą formować nasz skład...
Źródło: granturismo.pl/forum/viewtopic.php?t=1710


Temat: Ankieta do pracy dyplomowej
Kochani, proszę Was o pomoc. Muszę skończyć moją pracę na studiach podyplomowych. W związku z tym mam prośbę: poniżej zamieszczam ankietę na temat motywacji w organizacji. Jeśli znajdziecie czas na wypełnienie jej) nie powinno to zająć więcej niż 10 minut), proszę o przesłanie rezultatów do piątku (lub ewentualnie soboty) na adres lyset@op.pl lub ania_eld@hotmail.com Będę naprawdę wdzięczna za pomoc! Oto ankieta: Kwestionariusz ankiety Niniejsza ankieta dotycząca motywacji jest potrzebna w celu napisania pracy dyplomowej z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Proszę o wypełnienie jej oraz o wyczerpujące odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki będą wykorzystanie wyłącznie w celach naukowych. I. Poniżej znajdują się pytania dotyczące motywowania pracowników do pracy. Proszę określić w każdym z nich stopień ważności danego czynnika w skali od 1 (nieważne) do ... (bardzo ważne). ..... Otwarta komunikacja, ułatiwająca pozytywne więzi społeczne ..... Chwalenie pracownika za dobrze wykonana prace ..... Komunikowanie się ze wszystkimi na dowolnych szzceblach, w celu poprawy efektywności pracy pracowników ..... Informowanie pracowników organizacji o uzyskanych przez nich wynikach ..... Wykonywanie bez zastzreżeń poelceń przełożonego ..... Awansowanie związane tylko z podniesieniem wynagrodzenia ..... Awansowanie na podstawie osiąganych dobrych wyników pracy ..... Podejmowanie ... takiego samego zakresu uprawnień na tym samym stanowisku ..... Wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika tylko w formie pieniężnej ..... Zaliczanie do śiwadczeń pozapieniężnych wycieczek i spotkań towarzyskich ..... Potrzeba ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników ..... Oferowanie szkoleń dla pracownika, odkrywających jego możliwości III. Z którymi z wymienionych poglądów Pan / Pani się nie zgadza? (proszę zaznaczyć krzyżykiem) ..... Nagroda powinna być taka sama dla wszystkich pracowników ..... Pochwała odniesie większy skutek, kiedy będzie udzielona przy innych pracownikach ..... System awansowania w przedsiębiorstwie powinien być tajny ..... Na wyższe stanowisko lepiej zatrudnić kogoś spoza fimy, niż awansować ... innych pracowników ..... Każdy pracownik powinien mieć szansę na awans ..... Awans zależy od poparcia zwierzchników i układów ..... Wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia pracownik pracuje lepiej i więcej IV. Metryczka 1. Płeć Kobieta...
Źródło: forum.zielonawieza.pl/viewtopic.php?t=4435


Temat: Projekt współpracy między UAM i VW
stworzenie odpowiedniego systemu edukacji i motywacji jakościowej - określenie wachlarza metod wpływu na zmianę postaw pracowniczych Grupa docelowa: wszyscy pracownicy firmy Ramy czasowe projektu: diagnoza musi się zakończyć do końca 2010 ... diagnozy (opracowanie np. kwestionariusza, wywiadów, ankiet) -dokładny cel, opis i sposoby ewaluacji proponowanych interwencji -spis potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych -oczekiwane dodatkowe informacje ze strony VW -deklaracja celów szczegółowych projektu -dodatkowo:...
Źródło: psychologia.amu.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=11996


Temat: Ankieta dla menedżerów
Witam jestem studentką piszącą pracę pt: Rola menedżera w procesie zmian . Jeśli ma ktoś chwilke proszę o wypełnienie ankiety, która pomorze mi zebrać dane do pracy magisterskiej. Ankiete można wypełnić bezpośrednio na forum lub przesłać ją na pw Ankieta Ankieta jest anonimowa, przy pytaniach ‟z wyborem” należy zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi. 1. Proszę podać swój wiek‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.. 2. Proszę zaznaczyć płeć: Kobieta‌‌‌‌‌‌ Mężczyzna‌‌‌‌.. 3. Ile lat pracuje pan/pani na stanowisku menedżera‌‌‌‌‌.. 4. Proszę o zaznaczyć szczebel na jakim pan/pani pracuje: Najwyższy (np. dyrektor, prezes)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.. Średni (np. kierownik działu)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.. Pierwszej linii (np. brygadier)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 5. Czy w swojej pracy spotkał/a się pan/pani z oporem pracowników wobec zmian wprowadzanych w firmie: Tak‌‌‌‌‌ Nie‌‌‌‌‌ 6. Jakich środków najczęściej należy użyć aby zminimalizować opór pracowników: Dokładne wytłumaczenie procesu zmiany (szkolenie) ‌‌‌‌‌ Motywacja finansowa‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Propozycja pełniejszego uczestnictwa w danym projekcie‌‌‌‌ Negocjacja z pracownikami‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Wymuszenie zgody na zmiany‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Inne (jakie?)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 7. Czy w państwa ... wprowadzony jest zintegrowany system informatyczny (jeśli tak to jaki) Tak‌‌‌‌. Nie..‌‌‌‌ Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety.
Źródło: ludzie.biznes-firma.pl/forum/viewtopic.php?t=250


Temat: Bezrobocie
pracy. W przeszłości 39,3% osób biorących udział w ankiecie przeprowadzonej na rynku polskim zmieniało miejsce zamieszkania z powodu pracy. Pięciu na dziesięciu respondentów wyraża gotowość do relokacji z powodu pracy. Mobilność polskich pracowników potwierdza trend globalny, około 3% populacji żyje i pracuje daleko od domu a liczba migrantów nigdy nie była wyższa niż obecnie - mówi Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska. - Możemy mówić o wielokierunkowej migracji występującej na globalnym rynku pracy: specjaliści chcą pracować w tych miejscach, gdzie są potrzebni i doceniani. Polscy pracownicy z pewnością stali się już częścią globalnego rynku pracy, a gotowość do przemieszczania, jaką widać w wynikach badania Manpower Mobilność zawodowa potwierdza, że czują się pracownikami bez granic - dodaje Iwona Janas z Manpower. Polacy chcą jeździć Z wyników badania Pracownicy bez granic wynika, że najwięcej migrujących pracowników pochodzi z: Chin, Stanów Zjednoczonych, Indii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wyniki badania "Mobilność zawodowa w Polsce" sugerują, że ponad połowa respondentów ... uczestników badania globalnego najchętniej przeprowadziłaby się w związku ze zmianą pracy do ich docelowej destynacji - odpowiednio 39,8% oraz 40,5%. Krajami, w których najwięcej pracowników rozważyłoby mobilność zawodową są: Filipiny (96%), ... w związku ze zmianą pracy? Motywacją do zmiany miejsca zamieszkania w celach zawodowych wszystkich badanych były względy finansowe. 93,8% badanych na rynku polskim zadeklarowało gotowość do przemieszczenia się w celu zapewnienia ... 29829 osób z 27 krajów na świecie. Badanie internetowe prowadzone było w okresie 14-30 kwietnia br. Badanie Manpower Pracownicy bez granic zostało przeprowadzone wśród prawie 28 000 pracodawców z 27 krajów w lipcu 2007 r. w celu oszacowania skali trudności związanych z migracją pracowników, z jakimi borykają się pracodawcy. Celem badania było także określenie w jakiej mierze pracodawcy korzystają z możliwości, jakie...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=66


Temat: WAKACYJNA SZKOŁA MANAGERA- ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
•Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania (selekcja I rekrutacja pracowników, efektywna motywacja, ocena poszczególnych członków podległego zespołu). •Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji. • Pokazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy na szczeblu managerskim. → Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób określić cel oraz sporządzić strategię procesu zarządzania podległym zespołem pracowników w zależności od konkretnej sytuacji. Zajęcia w grupie maksymalnie 15-osobowej umożliwiają przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń najskuteczniejszych metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zarządzać nowocześnie, skutecznie oraz w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji manager-pracownicy. →Grupa docelowa: • właściciele firm • managerowie • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni • specjaliści biorący udział zarządzaniu • osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie procesów zarządzania zespołem pracowników →Metody wykorzystywane ... Komunikacja niewerbalna. C. Asertywność w zarządzaniu. 4. Ochrona własnych interesow w relacjach manager – podlegli pracownicy. A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania.. B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku ... znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania: A. Selekcja I rekrutacja pracowników. B. Efektywna motywacja. C. Ocena poszczególnych członków podległego zespołu. D.Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji. 4. Intensywny trening zarządzania. 5. Podsumowanie – zakończenie szkolenia. A. Złote zasady procesu zarządzania zespołem. B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. C. Podsumowanie szkolenia, ankiety ewaluacyjne, rozdanie...
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=207
Szablon by Sliffka (© Zofia Dzieniszewska - zapiski)