Zofia Dzieniszewska - zapiski

Temat: Demografia
... mieszamy pojęcia i wartości. Ja tu próbuję Ci przedłożyć, że kościół - grono szalenie inteligentnych osób wraz z Karolem Wojtyłą, który napisał "Miłość i odpowiedzialność" pracowało, zgłębiało zagadnienia metafizyki, antropologii filozoficznej...
Źródło: nadarzyn.info.pl/f/viewtopic.php?t=4147Temat: Papież Jan Paweł II
Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła), ur. 1920, papież od 16 X 1978; filozof, teolog, dramatopisarz, poeta; urodzony w Wadowicach na Podkarpaciu; od 1938 studiował filologię polską na UJ; podczas II ... arcybiskup metropolita krak.; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. W myśli filozoficznej Jana Pawła II najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej Zajmował się: podstawami etyki (Zagadnienie podmiotu moralności 1991), istotą miłości oblubieńczej (Miłość i odpowiedzialność 1960), antropologią filozoficzną (Osoba i czyn 1969), podkreślając szczególną godność ... 13 V). W 1993 odznaczony Orderem Orła Białego. M. MALIŃSKI Życiorys Karola Wojtyły, Warszawa 1987; Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997. Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30.10.2003 r. Jan...
Źródło: glosbelchatowa.fora.pl/a/a,26.html


Temat: prof Szotek filozofia polska/egzamin
1994. 4. Specyfika humanistycznego stylu pisarskiego i filozoficznego w Polsce w XV w. : a) Jan z Ludziska – nowy obraz filozofii i filozofa Filozofia i myśl społeczna XIII-XV w. Wyb. J. ... w Polsce. J. Domański: Początki humanizmu. Wrocław 1982. 5. Okres propedeutyczny w dziejach polskiej kultury filozoficznej (XVI/XVII): a) Jan z Trzciany – antropologia optymizmu Filozofia i myśl społeczna XVI w. Wyb. Lech ... polskim wydaniu Stanisław Macheta: Kołłątaj. Warszawa 1973 (s. 187-244) c) Stanisław Staszic – historiozofia Ref.: Filozofia recentiorum polskich pijarów. 7. Filozoficzny romantyzm w I połowie XIX w.: a) Józef Maria Hoene-Wroński - odkrycie ... – 1864. Wyb. A Walicki. Warszawa 1977.(s.182-215) Ref.: Bronisław Trentowski i polska filozofia narodowa. A. Walicki: Wstęp. W: Filzoofia i myśl społeczna w latach 1831-1864. T. I. Warszawa 1977. (s.13-57) 8. Filozoficzny maksymalizm „lat czterdziestych”: a) August Cieszkowski – filozofia czynu Filozofia i myśl społeczna w latach 1831 – 1864. Wyb. A Walicki. Warszawa 1977. (s. b) Karol Libelt – filozofia wyobraźni Filozofia ... w latach 1831 – 1864. Wyb. A Walicki. Warszawa 1977. (733-744) Ref.: „Koteria Petersburska” – postanie i działalność. 10. Polska myśl filozoficzna w epoce pozytywizmu (XIX): a) Aleksander Świętochowski – „pozytywizm warszawski” ... Warszawa 1979. (s. 156-203) Ref.: Kazimierz Twardowski i szkoła lwowsko-warszawska. Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Toruń 1999. J. Woleński: Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa 1985. 13. Wiek XX: a) Karol Wojtyłaantropologia adekwatna K. Wojtyła: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin 1994. Ref.: Filozofia polska po II Wojnie Światowej. (dla 2 osób) a) Neotomizm w Polsce i jego kierunki....
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=6116
Szablon by Sliffka (© Zofia Dzieniszewska - zapiski)