Zofia Dzieniszewska - zapiski

Temat: Wspolczesny ruch neopoganski w Europie
cech romantyzmu. W późniejszym okresie do tematyki tej powracali kolejni autorzy, między innymi Józef Ignacy Kraszewski w "Starej baśni", czy Natalia Dzierżkowska (ps. Jerzy Orwicz) w "Kniaziu Iwo". Pod koniec dwudziestolecia ... można także znaleźć w twórczości plastycznej i literackiej artystów z okresu Młodej Polski, oraz ugrupowania artystycznego "Nurt". Do tematów tych odwoływali się między innymi: Stanisław Wyspiański (dramaty: "Legion" i "Wyzwolenie"), Marian...
Źródło: forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?t=442

Szablon by Sliffka (© Zofia Dzieniszewska - zapiski)