Zofia Dzieniszewska - zapiski

Temat: Przelewy
... można było wysyłać fakturę razem z drukiem przelewu, - możliwość wystawiania przelewów i dowodów wpłat z wielu kont własnych Pozdrawiam Grzegorz Andryszkiewicz
Źródło: topranking.pl/1229/67,przelewy.phpTemat: drukowanie przelewów
skarbowy 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 03. GUS - Urząd statystyczny 04. Finansowo - księgowe 05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty 06. Różne 07. Bankowe 08. Sądowe 09. PFRON 10. Pracownicze 11. Agencje Rolne 12. Organa egzekucyjne 13. Dla lekarzy 14. Środowiskowe 15. KRUS Właściwości programu DRUKI IPS: Pozwala na wykorzystanie modułów formularzy bez opłat licencyjnych. Sam oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Umożliwia edytowanie kwot w postaci wzorów lub przy pomocy okna sumatora. Drukuje formularze w całości. Drukuje same dane. Zapamiętuje ostatnio wprowadzone dane. UWAGA! Program jest bezpłatny rozpowszechniany na...
Źródło: topranking.pl/1317/drukowanie,przelewow.php


Temat: Formularze IPS
Najnowsze formularze: PIT-5(7), VAT-7(6), PIT-4(8), CIT-2(9), AKC-1(3), F-01 Pełna oferta z dnia 18.08.98: Programy: Biuro Rachunkowe IPS, Formularze IPS Moduły do programów: * Druki NIP: NIP-1(1), NIP-1/A(1), NIP-2(1), NIP-2/A(1), NIP-3(1), NIP-5(1), ... Deklaracje CIT: CIT-2(6), CIT-2(8), CIT-2(9), CIT-4(3), CIT-7(4), CIT-8(5), CIT-8(6), CIT-8/A(3), CIT-ST(1), CIT-ST/A(1) * Deklaracje ZUS: ZUS S-8 (dwa wzory), ZUS S-8A, ZUS S-9, ZUS S-10, ZUS S-62(dwa wzory) * Deklaracje IFT: IFT-1(1) * Deklaracje TYT: TYT-1(1) * Wnioski RZ: RZ-1, RZ-D * Sprawozdania: F-01 * Inne formularze: Przelew bankowy, Przekaz pocztowy, Bankowy dowód wpłaty IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne http://www.ips-infor.com.pl e-mail:po@ips-infor.com.pl
Źródło: topranking.pl/1322/55,formularze,ips.php


Temat: Przelewy Bankowe
Witam ! Od dzisiaj nowa wersja programu Przelewy Bankowe dla Windows v1.7 - drukowanie Bankowych Poleceń Przelewu wg nowych wzorów na oryginalnych drukach, - drukowanie Bankowych Poleceń Przelewu dla ZUS, - drukowanie Bankowych Poleceń Przelewu dla Urzędu Skarbowego <B(nowe druki obowiązują od 01.01.2002),</B - drukowanie Bankowych Dowodów Wpłaty (wg nowych wzorów), - ewidencja wystawionych przelewów i wpłat bankowych z możliwością przeglądania wg różnych kryteriów np. data, kontrahent, możliwość wydruku, itp., - możliwość ponownego wydruku przelewu z ewidencji, - drukowanie zbiorówek do wystawionych przelewów (oddzielnie dla ZUS i przelewów bankowych), - drukowanie przelewów zwrotnych tj. takich, w których zamieniony jest adres Odbiorcy z Nadawcą, aby można było wysyłać fakturę razem z drukiem przelewu, - możliwość wystawiania przelewów i dowodów wpłat z wielu kont własnych, -...
Źródło: topranking.pl/1319/przelewy,bankowe.php


Temat: Bank Pocztowy-warto???
ci się? Po co lokować na 5 godzin pieniądze w banku na RORze? :) Nie zdarzylo Ci sie miec nieprzewidzianych wydatkow? Na ROR trzymam drobne sumy. Reszta na lokatach (aktualnie w ... w koncu. Obsluga miala byc rowniez w placowkach pocztowych. Czemu jednak klient musi tlumaczyc, ze np. na druku standardowym wplaty (nie dowod wplaty) rowniez mozna wplacac pieniadze na swoje konto? Dlaczego ... z mojego konta 1000zl zlodziejowi czeku. Oczywiscie obciazono mnie, choc debet nie mial prawa powstac, wzor podpisu ala Kaczor Donald. Jakos nie bylo mi do smiechu. W jaki sposób można w BP wyprowadzic pieniądze za pomoca hasła telefonicznego? Nie wiem, zwykle z tego nie korzystalem. Nie gratis, tylko na koszt innych klientów banku. W końcu studentem nie będziesz do końca życia. Raczej chodzi mi o pewne podejscie. Inne banki promuja studentow. BP emerytow. Bynajmniej nie mam nic do tej grupy. Ale tez i oferta jest dla konkretnych ludzi (dlaczego w BP nie ma...
Źródło: topranking.pl/1234/bank,pocztowy,warto.php


Temat: Bank Pocztowy-warto???
poczcie są źle przeszkolone. To nie wina banku. No... zabawne... szczegolnie, gdy PKO BP wyplacilo z mojego konta 1000zl zlodziejowi czeku. Oczywiscie obciazono mnie, choc debet nie mial prawa powstac, wzor ... tego nie korzystalem. NIE DA SIĘ. W BP hasło telefoniczne służy jedynie do dostępu pasywnego, ew. założenia lokaty. Pieniędzy z banku wyprowadzić się NIE DA. | Nie gratis, tylko na koszt innych klientów banku. W końcu studentem | nie będziesz do końca życia. Raczej chodzi mi o pewne podejscie. Inne banki promuja studentow. BP emerytow. Bynajmniej nie mam nic do tej grupy. ... BP jeszcze nikomu nie wyczyszczono konta na skradziony formularz wypłaty. Złodziej musiałby jeszcze dysponować skradzionym dowodem i podmienić w nim zdjęcie na swoje.
Źródło: topranking.pl/1234/bank,pocztowy,warto.php


Temat: Import auta z Niemiec
... dowód ... po paru dniach ... tygodniach ew można odebrać sztywny dowód + Karta pojazdu ... Wracasz do okienka i odbierasz dowod rejestracyjny i tablice. Z tym dowodem rejestracyjnym to jest...
Źródło: topranking.pl/1608/import,auta,z,niemiec.php


Temat: Dlaczego małżeństwo ułatwia życie?
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł. 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 03 1060 0076 0000 3310 0002 5303 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach BPH na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka przesłane przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia. Forma załatwienia 1. ... stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późń. zm.)...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47154,63686045,63686045,Dlaczego_malzenstwo_ulatwia_zycie_.html


Temat: Do lekarza - tylko z legitymacją ubezpieczeniową
zdrowotne; * osoby posiadające umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego - kopię umowy oraz dowód wpłaty bieżącej składki na ubezpieczenie zdrowotne np. na druku ZUS oznaczonym numerem 52; * członkowie KRUS - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki; * emeryci - legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury); * renciści - legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) ... niepracujący małżonek) powinna dołączyć: * dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) * oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA), * oraz w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,770,101949876,101949876,Do_lekarza_tylko_z_legitymacja_ubezpieczeniowa.html


Temat: Tymczasowy dowód osobisty
Ja_nosik <ja_nosik(SPAM)@wp.plnapisał: W związku, że od nowego roku szkolego bede uczył się poza moim miejscem zamieszkania oraz będę mieszkał w internacie jestem zmuszony wyrobić sobie tymczasowy dowód osobisty. Teoretycznie, osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą ... otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. W praktyce, do niczego Ci ten dowód nie jest potrzebny. Na pewno masz jakieś inne dokumenty, np. legitymację szkolną na podstawie których można stwierdzić Twoją tożsamość. No ale jak już chcesz, to możesz wystąpić o wydanie dowodu osobistego... - Gdzie się po niego zglościć ? Najpierw trzeba złożyć wniosek. Organem właściwym dla przyjęcia wniosku jest organ gminy miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby, a w przypadku braku możliwości ustalenia właściwego organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. St. Warszawie. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego zgłoszenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe. - Jakie potrzebne dokumenty ? Zasadniczo: 1. Wpełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego. 2. Dwie fotografie (aktualne, ...    widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). 3. Odpis skrócony aktu urodzenia. 4. Dowód wpłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego. 5. Znak opłaty skarbowej 5 zł za złożenie wniosku + 0,50 zł od każdego    załącznika (dotyczy Ciebie, ponieważ nie ukończyłeś 18 roku życia). 6. Potwierdzenie zameldowania. UWAGA! Jeśli występować będziesz o wydanie dowodu osobistego do organu gminy w ... - Ile kosztuje jego wyrobienie ? Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł. Wpłaca się ją do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Ale, żeby otrzymać dowód osobisty trzeba też ponieść inne koszty (o których tu przeczytasz). - Czy w internecie znajadę wnioski o ten dokument ? Tak, znajdziesz wniosek. Z tej strony: http://www.pity.pl/druki/ pobierz i zainstaluj program DRUKI IPS, następnie pobierz i wczytaj do programu plik WWDO.F_I (WWDO - Wniosek o wydanie dowodu osobistego) http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/wwdo.f_i - I wszystko co jeszcze powinienem wiedzieć ? Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście, małoletni składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Dowód osobisty odbiera się osobiście. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez osobę małoletnią, nie jest wymagana obecność jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Oraz już nie związane ... lub sam złożysz podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia motywując, że posłuży Ci w postępowaniu w sprawie wydania dowodu osobistego. Złożenie podania/wniosku podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 złotych, uiszczonej ... po czym otrzymasz potwierdzenie zameldowania (uiszczając opłatę skarbową w wysokości 11 złotych, również znakami opłaty skarbowej). Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach    osobistych (tekst jednolity Dz.U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie    wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania    dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112, poz.    1182 z późn. zm.), 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie    opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz. 1110), 4. Ustawa z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86,    poz. 960 z...
Źródło: topranking.pl/1855/tymczasowy,dowod,osobisty.php
Szablon by Sliffka (© Zofia Dzieniszewska - zapiski)